Een taskforce onder leiding van Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de KBVB en sportief adviseur van de Pro League, is aan het uitzoeken hoe het probleem van het effect van de geboortemaand en van laatrijpe spelers in het jeugdvoetbal structureel aangepakt kan wordenJoost Mignolet, jeugdverantwoordelijke en sporttechnisch coördinator van voetbalacademie Adelanto, ijvert voor langetermijnontwikkeling.

'Gebruik de groep om het individu beter te maken en niet het individu om de groep te verbeteren'

"Ik pleit voor een aanpak zoals wij het met Adelanto al sinds de oprichting vier jaar geleden aanpakken: kleinere trainingsgroepen die niet zijn samengesteld op basis van leeftijd, maturiteit of gewicht", zegt hij. "Kijk daarentegen naar wat het kind kan en laat het trainen in een groep die het kind toelaat zich verder te ontwikkelen. Voetbal is immers een collectieve bewegingssport waarbij je afhankelijk bent van je omgeving, maar de ontwikkeling van het ik-personage moet altijd centraal staan. Daarom kozen wij voor de naam 'Adelanto', wat in het Spaans 'ik maak vooruitgang' betekent. Speel voorts vriendschappelijke wedstrijden met teams die samengesteld zijn uit spelers van verschillende leeftijden in functie van hun niveau. Met andere woorden: gebruik de groep om het individu beter te maken en niet het individu om de groep te verbeteren."

'Waar geld geroken wordt, boet de opleiding aan kwaliteit in'

Clubs en opleidingscentra horen te focussen op langetermijnontwikkeling van jeugdspelers, maar de realiteit is anders, stelt Mignolet vast.

"Waar geld geroken wordt, boet de opleiding aan kwaliteit in, omdat dan 'het resultaat van vandaag' belangrijker is dan 'de ontwikkeling van morgen'", zegt hij. "Samenwerking tussen regioclubs en zo de betere spelertjes samenbrengen zonder concurrentiestrijd of frustratie omdat een talentje vertrekt naar een hoger aangeschreven club kan al een begin zijn. Investeer dus in de opleiding van de groep in het belang van het individuele talent.

'Investeer in de opleiding van de groep in het belang van het individuele talent'

Een succesvolle opleiding is een opleiding die het kind het door het kind zelf beoogde succes en de beleving van dat succes biedt, aldus Mignolet.

"Wij trainers reiken tools, ervaringen en kennis aan om jonge spelers de doelen te laten behalen die ze zelf vooropstelden. In de discussie over geboortejaren en geboortemaanden, de grootte van de velden en zelfs gewichtsklassen is het altijd de ontwikkeling van het kind die centraal dient te staan. Nogmaals: we brengen sporters samen in een groep om het individu beter te maken en bieden hen onafhankelijk van leeftijd en maturiteit een structuur aan waarin zij elkaar beter kunnen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid: de groep samenstellen. Bijvoorbeeld een klein dribbelwonder kan zich perfect verder of anders ontwikkelen als je de trainingsgroep of trainingsvorm met meer mature maar technisch mindere spelers aanpast."

'Alle problemen draaien om de huidige structuur van de opleiding en de indeling in leeftijdscategorieën'

"Alle problemen draaien om de huidige structuur van de opleiding en de indeling in leeftijdscategorieën", vervolgt Mignolet. "De U-zoveel en de U-zóveel et cetera. Pas als we die weglaten en opleiden in functie van het niveau, kunnen we ons loskoppelen van het binnen onze academies en onze bonden o zo belangrijke prestatiegerichte opleidingsbeleid. Nu wordt daar vooral geselecteerd in functie van het resultaat. De realiteit is: ouders, clubs en academies investeren tegenwoordig almaar meer en drastischer in de kortste en snelste weg naar mogelijk succes. Zonder oog voor langetermijnsucces oftewel het succesgevoel van het kind op volwassen leeftijd. Steeds meer makelaars en clubs mengen zich en smijten met geld en/of beloftes, maar denken helaas vaak maar aan één ding: hoe kan ik uit speler x zelf profijt halen, vandaag of morgen? Daarom worden vroegrijpe en/of vroeg op het jaar geboren jeugdspelers al op jonge leeftijd van hot naar her gesleurd. In het belang van anderen."

'Stel het welzijn van het kind voorop, in functie van zijn persoonlijke ontwikkeling'

"Maturiteitsprobleem in het jeugdvoetbal? Stel het welzijn van het kind voorop in functie van zijn persoonlijke ontwikkeling!", benadrukt Mignolet tot slot nogmaals. "Ga vanuit die visie jeugdspelers begeleiden, trainen, drillen en opvoeden tot het beste dat zij kunnen worden. Misschien is dat profvoetballer. Misschien. Alleen dan kunnen we de potentiële talenten hun grenzen laten verleggen en klaarstomen voor hun toekomst. Zowel op als naast het veld."

'Maturiteitsprobleem in het jeugdvoetbal? Stel het welzijn van het kind voorop!'