Football Education Center

Missie

Spelers van en tussen 8 en 16 jaar uit de ruime regio van Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen de kans bieden een specifieke voetbalopleiding te krijgen van het hoogste niveau waarbij progressie als rode draad doorheen die opleiding loopt.

Visie

Voetbal is een collectieve bewegingssport waarbij de bal en een groep individuen centraal staan.

De samenhang binnen deze groep is bepalend voor de progressieve ontwikkeling van het individu. Via een bepaalde manier van spelen, waaraan we hoge eisen stellen en waarin we teamdiscipline binnen het creatief proces vooropstellen, willen we dominantie en zelfvertrouwen uitstralen. Inzicht in het oplossen van spelsituaties en de samenhang van die oplossingen om als team beter te voetballen, verhoogt de spelvreugde. Deze fundamenten vormen de basis om talent optimaal te kunnen ontwikkelen en het resultaat zal hieruit een logisch gevolg zijn.

Steeds wisselende spelsituaties maken van voetbal een complex en soms onvoorspelbaar spel. Doch berusten gebeurtenissen niet op toeval, maar zijn ze een gevolg van je bedoelingen. Het spel vereist hoge technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht, die niet van elkaar zijn los te koppelen. Een speler moet immers razendsnel spelsituaties kunnen lezen en hierbij de meest teamefficiënte keuze kunnen maken en uitvoeren. Een gepassioneerde gedrevenheid zal ervoor zorgen dat de winnaarsmentaliteit in de speler wordt aangewakkerd. Deze is onlosmakelijk verbonden met het gezamenlijke prestatieniveau.

Mobiliteit, ritme en snel en juist kunnen lezen, denken en handelen in de diverse spelsituaties zijn belangrijke begrippen in dit spel van ruimtes. Het zoeken en vinden van die ruimtes is een proces dat bij elke spelfase opnieuw begint en waarbij de speler beroep moet kunnen doen op bovengenoemde kwaliteiten om tot een uitvoerbare oplossing te komen. Hierbij is het van onmiskenbaar belang dat er, naast de opeenvolgende handelingen van aanbieden, vooractie, oriënteren, open houding, balactie en vervolghandeling, een pakket van teamtactische richtlijnen aan de speler wordt aangeboden om tot een positieve beïnvloeding van het prestatieniveau te komen.

Het waarnemen van de ruimte vertrekt vanuit de positie van de bal en de andere mede- & tegenspeler(s), het herkennen van het moment om een actie in te zetten en de snelheid en richting waarmee de bal gespeeld moet worden. Uiteindelijk bepalen deze vier pijlers de voetbalintelligentie van de speler.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze visie toepasbaar kan vertaald worden op elke speler, ongeacht het niveau, en dat hij hierin de progressie kan boeken die hij misschien bij zijn club nog niet heeft kunnen maken. Maar ook de clubs willen we hierin ondersteunen want het verschil in benadering, uitvoering en coaching heeft immers een sterke positieve invloed op de ontwikkeling van elke speler.

Training 

 • 4x per week (ma-woe-vrij-zo)
 • Kleine trainingsgroepen (±8-10 spelers)
 • Gediplomeerde en ervaren specialisten
 • Kwaliteitsvolle, gevarieerde oefenvormen
  o Tactiek (rondo, positiespel, wedstrijdvormen)
  o Techniek (balbehandeling, techniek, functionele techniek, afwerking)
  o Fysiek (uithouding, snelheid, coördinatie, kracht, lenigheid, stabilisatie)
 • Revalidatietrainingen met accenten naar
   o Specifieke oefentherapie om tijdens een blessure toch maximaal te trainen
 • Blessurepreventie (oa meten, wegen, HR, testings...)
 • Groepsdynamiek
 • Sociale vaardigheden


Games 

• Vriendschappelijke wedstrijden in functie van ontwikkeling
• Persoonlijke en groepsdoelstellingen
• Wil om te winnen

Total development 

• Verschillende ondergronden
• Verschillende sporten
• Socio-Afectiva
• Adelanto voetbalvisiemodel
• Adelanto voetbalagenda
• School en voetbal
• Voorop vastgelegde waarden en normen respecteren

Trajectplan

Binnen Adelanto kijken wij niet naar de leeftijd van een speler om onze trainingsgroepen samen te stellen. De leeftijd is enkel bepalend voor het trajectplan van een speler.
We focussen ons erop om voor elke speler een gepast en geschikte omgeving te creëren om zijn ontwikkeling verder te zetten. Daarin houden we dus rekening met diverse ontwikkelingsparameters die hierop een invloed kunnen hebben oa maturiteit in zijn totaliteit (mentaal-fysiek), niveau, leer- en ontwikkelingscurve, zelfstandigheid, ...

In functie van de kwalitatieve opleiding en het welzijn van onze spelers, was het voor ons een 'must' om opleidingstrajecten in te voeren. Net zoals op school.
Enkel bij de overgang naar een volgende stap of traject wordt een bepalend advies meegegeven. Binnen Adelanto hanteren we deze werkwijze al sinds onze oprichting en dit geeft zowel spelers als ouders rust. Prestatiedrang wordt vervangen door ontwikkelingsdrang. Ze zijn daarenboven zeker van een jeugdopleiding met kwalitatieve langetermijnvisie.

We hebben als doel om spelers zo goed mogelijk te begeleiden en af te zetten op een zo hoog mogelijk niveau. Dit zonder beloftes te maken over het uiteindelijke niveau, aangezien garanties op succes niet bestaan. Je kan dergelijke beloftes niet voorhouden als een wortel bij een paard. Dat is gewoon niet correct. We houden liever de spelers hun hand vast om hun weg tijdens de opleiding en gedurende hun ontwikkeling, binnen een veilige en gestructureerde omgeving, te bewandelen. Hierbinnen verkiezen we als enige verplichting: het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de speler en de begeleiding van de mens achter deze speler.

Vanuit het idee en het format van een schooltraject, schreven we voor Adelanto een voetbalspecifiek trajectplan. Dit plan bestaat uit verschillende opleidingstrajecten en gaven we op volgende manier vorm:

Binnen onze opleiding deelden we dit trajectplan op in 3 trajecten en het wordt vervolledigd door een 4de opvolgingstraject. Per traject ben je minstens 3 jaar zeker van je opleiding, zodat een potentieel talentvolle speler in alle rust, veiligheid en vrijheid zichzelf kan ontdekken en ontwikkelen. Pas na het aflopen van een traject volgt een bepalend advies of hij klaar is voor de volgende traject. We starten onze opleiding pas vanaf 7-jarige leeftijd omdat we vinden dat in voorafgaande jaren niet enkel hun voetbalvaardigheden geprikkeld moeten worden, maar alle mogelijke bewegingsvaardigheden zoals die bij bestaande Multimove-projecten, omnisportkampen et cetera aangeboden worden. Het is belangrijk voor de algemene sociale, motorische, coördinatieve en cognitieve vaardigheden van het kind. Hierna kunnen zij terecht binnen ons verdergezet trajectplan.

Stap 1: Fundament (instroom) = Algemene brede opleiding (7/8j. tem 10j.)

Stap 2: Preparation = riëntering (11j. tem 13j.)

Stap 3: Formation (met mogelijke uitstroom naar een andere opleiding/club) = Specialisatie (14j. tem 16j.

Stap 4: Performance = Prestatie

Wij laten spelers enkel en alleen uitstromen wanneer ze er klaar voor zijn of wanneer ze dit zelf willen. Dit doen we steeds in overleg met de ouders en de speler. Hierin geven we ons advies en leggen we, waar we kunnen, de eerste contacten in hun zoektocht naar een nieuwe club. Met andere woorden leiden we bij Adelanto echt op in functie van het kind en zijn ontwikkeling. Maar na de uitstroom stopt het niet. We blijven onze spelers opvolgen en omkaderen met de mogelijke en bijhorende zorgen of ondersteuning en advies.

'Laat kinderen zich amuseren, ontwikkelen en ontdekken in een kwalitatieve en veilige jeugdopleiding, zodat ze stap voor stap dichter komen bij hun beste zelf.

Deze trajecten staan onder supervisie van een unieke visie en structuur in het voetballandschap, waar opleiden bovendien echt centraal staat. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x