Football Education Center

Missie

Spelers van en tussen 8 en 16 jaar uit de ruime regio van Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen de kans bieden een specifieke voetbalopleiding te krijgen van het hoogste niveau waarbij progressie als rode draad doorheen die opleiding loopt.

Visie

Voetbal is een collectieve bewegingssport waarbij de bal en een groep individuen centraal staan.

De samenhang binnen deze groep is bepalend voor de progressieve ontwikkeling van het individu. Via een bepaalde manier van spelen, waaraan we hoge eisen stellen en waarin we teamdiscipline binnen het creatief proces vooropstellen, willen we dominantie en zelfvertrouwen uitstralen. Inzicht in het oplossen van spelsituaties en de samenhang van die oplossingen om als team beter te voetballen, verhoogt de spelvreugde. Deze fundamenten vormen de basis om talent optimaal te kunnen ontwikkelen en het resultaat zal hieruit een logisch gevolg zijn.

Steeds wisselende spelsituaties maken van voetbal een complex en soms onvoorspelbaar spel. Doch berusten gebeurtenissen niet op toeval, maar zijn ze een gevolg van je bedoelingen. Het spel vereist hoge technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht, die niet van elkaar zijn los te koppelen. Een speler moet immers razendsnel spelsituaties kunnen lezen en hierbij de meest teamefficiënte keuze kunnen maken en uitvoeren. Een gepassioneerde gedrevenheid zal ervoor zorgen dat de winnaarsmentaliteit in de speler wordt aangewakkerd. Deze is onlosmakelijk verbonden met het gezamenlijke prestatieniveau.

Mobiliteit, ritme en snel en juist kunnen lezen, denken en handelen in de diverse spelsituaties zijn belangrijke begrippen in dit spel van ruimtes. Het zoeken en vinden van die ruimtes is een proces dat bij elke spelfase opnieuw begint en waarbij de speler beroep moet kunnen doen op bovengenoemde kwaliteiten om tot een uitvoerbare oplossing te komen. Hierbij is het van onmiskenbaar belang dat er, naast de opeenvolgende handelingen van aanbieden, vooractie, oriënteren, open houding, balactie en vervolghandeling, een pakket van teamtactische richtlijnen aan de speler wordt aangeboden om tot een positieve beïnvloeding van het prestatieniveau te komen.

Het waarnemen van de ruimte vertrekt vanuit de positie van de bal en de andere mede- & tegenspeler(s), het herkennen van het moment om een actie in te zetten en de snelheid en richting waarmee de bal gespeeld moet worden. Uiteindelijk bepalen deze vier pijlers de voetbalintelligentie van de speler.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze visie toepasbaar kan vertaald worden op elke speler, ongeacht het niveau, en dat hij hierin de progressie kan boeken die hij misschien bij zijn club nog niet heeft kunnen maken. Maar ook de clubs willen we hierin ondersteunen want het verschil in benadering, uitvoering en coaching heeft immers een sterke positieve invloed op de ontwikkeling van elke speler.

 

Training 

• 4x per week (ma-woe-vrij-zo)
• Kleine trainingsgroepen (±8-10 spelers)
• Gediplomeerde en ervaren specialisten
• Kwaliteitsvolle, gevarieerde oefenvormen
    o Tactiek (rondo, positiespel, wedstrijdvormen)
    o Techniek (balbehandeling, functionele techniek, afwerken)
    o Fysiek (uithouding, snelheid, coördinatie, kracht, lenigheid, stabilisatie)  
• Revalidatietrainingen met accenten naar
    o Specifieke oefentherapie om tijdens een blessure toch maximaal te trainen
• Blessurepreventie (oa meten, wegen, HR, testings...)
• Groepsdynamiek
Sociale vaardigheden


Games 

• Vriendschappelijke wedstrijden in functie van ontwikkeling
• Persoonlijke en groepsdoelstellingen
• Wil om te winnen

Total development 

• Verschillende ondergronden
• Verschillende sporten
• Socio-Afectiva
• Adelanto voetbalvisiemodel
• Adelanto voetbalagenda
• School en voetbal
• Voorop vastgelegde waarden en normen respecteren

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x